metoda Domana

Pierwszą odkrytą tajemnicą jest fakt, że słowa mają znaczenie. Dla nas, dorosłych to oczywiste. Dla Dziecka jest to prawie jak tajemny szyfr, który zna razem z dorosłymi.

Następnie zauważy, że słowa, które czyta, mogą być użyte łącznie i są wtedy czymś więcej niż tylko etykietkami dla przedmiotów.

Trzecie wielkie odkrycie polega na poznaniu, że czytana książka przedstawia więcej niż prostą zabawę w przekładanie tajemniczych nazw na rzeczywiste przedmioty i więcej nawet niż rozszyfrowywanie rzędów słów. Nagle zrozumie, że ta książka mówi do niego i tylko do niego. Teraz zdaje sobie sprawę, że słowa, które dobrze zna, można poprzestawiać tworząc zupełnie nowe myśli. Nie musi uczyć się zestawu słów za każdym razem, gdy ma coś przeczytać.

Więcej...

Pakiet pierwszy

metoda Domana - Etap I i II

pojedyncze słowa oraz wyrażenia dwuwyrazowe, nadruk czerwony, czcionka z 80 mm zmniejsza się do 50 mm. Poznane w tych etapach wyrazy będą utrwalane poprzez liczne powtórzenia w kolejnych etapach

Pakiet drugi

metoda Domana - Etap III i IV

wyrażenia dwuwyrazowe i proste zdania, nadruk od czerwonego stopniowo zmienia się na czarny, czcionka wielkości 50 mm zmniejszana jest do 20 mm. Zakres słownictwa Pakietu 2 bazuje na wyrazach poznanych w etapie I i II Pakietu 1 i jest nadal rozbudowywany

Matematyka

metoda Domana - matematyka

karty z nadrukowanymi kropkami o średnicy 19mm, na odwrocie kart nadrukowano liczbę odpowiadającą liczbie kropek danej karty wraz z 20 działaniami o wzrastającej trudności, wynik działań zgodny z numerem karty i ilością kropek

To najlepsza inwestycja w życiu Twojego Dziecka. Zabawa edukacyjna jest przyjemna zarówno dla rodziców jak i Dziecka, ale przede wszystkim jest wielką korzyścią dla Twojego Dziecka! Wczesna edukacja jest nauką przez zabawę, wspomaganiem wrodzonych instynktów, talentów, kształtowaniem zainteresowań, ciekawym spędzaniem czasu z Dzieckiem. Buduje i umacnia wyjątkową więź pomiędzy rodzicem, a Dzieckiem. Wiedząc jak razem bawić się i mądrze spędzać czas, wspólnie odkrywacie świat. Przygodę z czytaniem możesz zacząć już dziś.